Porin Työväenyhdistys ry

130-vuotias Porin Työväenyhdistys on Suomen neljänneksi vanhin ja  ensimmäinen  Satakuntaan perustettu työväenyhdistys. Yhdistyksemme piiristä on lähtenyt liikkeelle poliittisen työväenliikkeen toiminta Satakunnassa. Tällä hetkellä yhdistyksemme on n. 280 jäsentä.

Porin Työväenyhdistys toimii tänä päivänä aktiivisesti monella tasolla. Yhdistyksen jäseniä on mukana niin valtakunnallisessa, maakunnallisessa kuin paikallisessakin päätöksenteossa. Työväenyhdistyksellä on tällä hetkellä yksi kansanedustaja ja Porin kaupunginvaltuustossa 6 valtuutettua ja varavaltuutetuista viisi on työväenyhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain kesäkautta lukuun ottamatta. Näitten lisäksi kuukausikokouksissa/tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja käydään keskustelua laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Yhdistys järjestää myös kaikille avoimia yleisöluentoja ja muita tilaisuuksia sekä retkiä. Yhdistyksen joulujuhla ja Vappu-tapaaminen kuuluvat vuosittain toimintaohjelmaamme. Opintokerhoja järjestetään tarvittaessa.

Työväenyhdistyksen toiminnasta vuodesta 1887 lähtien nykypäivään kertova laaja historiateos valmistui vuonna 2005. Teos on yhdistyksen tervetuliaislahja uudelle jäsenelle.

Porin Työväenyhdistyksen toimitilat sijaitsevat torin välittömässä läheisyydessä, Nortamonkatu 3:ssa. Tiloja vuokrataan kokous-, koulutus ja luentotilaisuuksiin.

Yhdistyksen toimintaan ja toimihenkilöihin voi tutustua mm. näiden kotisivujen välityksellä sekä ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löytyvät yhteydenotto-sivulta. Kerromme mielellämme toiminnastamme lisää.

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista Poria ja suomalaista yhteiskuntaa yhdessä muitten puolueosastojen ja puolueen jäsenten kanssa vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja  yhteisvastuun perustalle rakentaen. Tämä tapahtuu laaja-alaisesti monissa arkielämän yhteyksissä. Yksin voi pyytää, mutta joukolla voimme vaatia. Politiikka on yhteisten asioden hoitamista ja päätökset tehdään aina ajassa. Tässä työssä itse kukin, sinäkin voit olla mukana.

Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa huomista!

Rauno Vesivalo

Porin Työväenyhdistyksen puheenjohtaja

rvesivalo@gmail.com  p. 0405874346