12.4.2016. Toimitusjohtaja Pertti Ramstedtin aineistoa kansalaissodan ajalta.