Hallitus ja valtuutetut

Johtokunta 2018

Puheenjohtaja Rauno Vesivalo
Varapuheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen
Sihteeri Pirjo Mäki
Jäsen Martti Lunden
Jäsen Tuomas Koivisto
Jäsen Pasi Tulkki
Jäsen Erja Järvinen
Jäsen Johanna Rantanen
Jäsen Petteri Nurmi
Jäsen Henna Tuomikoski
Varajäsen Matti Mäntylä
Varajäsen Juha Laine

Piirikokousedustajat 2018
Esko Ahola
Erja Järvinen
Simo Järvinen
Pirjo Mäki
Tapio Rosnell
Varalla
Petteri Nurmi
Johanna Rantanen
Tero Savala
Tuomas Koivisto

Toiminnantarkastajat 2018
Ulla Pynnä
Maarit Kovamäki ( Vara )

Jäsenasioiden hoitaja: Sisko Peltomäki

Taloudenhoitaja: Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

 

Valtuutetut 2017-2021


Krista Kiuru


Diana Bergroth- Lampinen

Martti Lunden


Ari Nordström


Esa J. Anttila

 
Pirjo Mäki